Manual d’estil

Estructura general i extensió

  • Títol. El consell de bloc podrà oferir una alternativa si ho considera necessari i sempre amb el vist i plau de l’autora o autor.
  • Nom i els dos cognoms.
  • Extensió. 1000 paraules màxim.

Sobre imatges i materials gràfics

Pots enviar-nos els materials gràfics que consideris importants per acompanyar el text, tals com fotografies, il·lustracions, gràfics, infografies, etc. Assegura’t, però, que podem utilitzar-les perquè no estiguin restringides per drets d’autoria.

Sobre l’estil i el llenguatge en general

Per nosaltres és important trobar un llenguatge senzill, clar, entenedor, que s’assembli més a com parlem que a una escriptura acadèmica, d’articles científics.

Sobre l’ús del llenguatge de gènere

Et demanem que al teu text utilitzis expressions neutrals pel gènere (com ara pagesia en comptes de pagesos, ciutadania en comptes de ciutadans), o bé, quan sigui difícil, usar mencions explícitament a masculí i femení (per exemple totes i tots), o bé qualsevol fórmula alternativa que consideris adient.

Al bloc de voluntariat de SETEM pensem que el llenguatge mostra la construcció social i, per tant, el sistema heteropatriarcal en el que vivim, en el que, tal i com s’usa convencionalment (on el masculí és citat per defecte), no és neutral. El feminisme també entén allò lingüístic com un terreny de construcció política, per això pensem que amés de transformar les relacions de poder, també cal transformar el llenguatge, explorar-lo i avançar cap a solucions satisfactòries, adequades als canvis pels que treballem. SETEM busca, com a element imprescindible, contribuir a aquest canvi.

Sobre el procés d’elaboració de continguts

Al bloc del voluntariat de SETEM entenem l’elaboració de cada article com un procés de treball col·lectiu, en el que la redacció dels articles per part vostre és només una part, de la que n’estem en un profund agraïment.

Una vegada entregat el text en la data proposada, aquest passarà a ser revisat pel consell del bloc, que realitzarà les observacions i suggeriments de millora que consideri, oferint noves dates a l’autora o autor en cas que hi hagués modificacions.

Finalment, i una vegada consensuada una proposta de versió final, el consell del bloc passarà a realitzar una revisió ortotipogràfica i gramatical, i tot seguit publicarà l’article.

La intenció d’aquestes revisions i consensos és elaborar contingut el més crític i reflexiu possible, però també adaptat i adequat a les temàtiques, objectius i llenguatge propi de SETEM; en cap cas volem que les persones autores dels articles se sentin desplaçades ni menystingudes.

Sobre l’idioma

La llengua preferible per a fer els articles serà el català, llengua oficial dels Països Catalans, tot i que no hi haurà cap problema si la persona autora de l’article el realitza en llengua castellana.

Informació adicional

Comptes de Facebook i twitter, si les hagués. Aquesta informació no apareixerà publicada a l’article, però es requereix per fins de comunicació.